Blog Archives

ฌูอัน ลาปอร์ตา ประธานคนใหม่ของ บาร์เซ่โลน่า จะทีมไปทิศทางไหน

ฌูอัน ลาปอร์ตา สื่อตะวันตก พ่อของเมสซี ไม่รับสัทมภาษณ์ห …

Read more